Delfzijl, de Fransen, de vesting

Delfzijl was tot ongeveer 1875 een vestingplaats. Het huidige ‘oude centrum’ werd omringd door een vestingwal en een vestinggracht, Vier poorten, aan de landzijde twee en twee aan de waterkant, gaven toegang tot de garnizoensplaats.

De vestingtijd kent een rijke historie, maar met name de laatste periode van de Franse bezetting spreekt tot de verbeelding. Hoewel de legers van Napoleon verslagen waren, weigerde de Franse vestingcommandant Maufroy zich over te geven. Hierdoor werd Delfzijl een Franse enclave in het verder bevrijde Nederland. Pas in mei  1814 gaf de commandant zich gewonnen.

Nieuwe militaire inzichten leidden tot het opheffen van de vestingen in Nederland. Rond 1870 werden in Delfzijl de vestingwallen afgegraven en de vestinggracht grotendeels gedempt. Tegenwoordig zijn het overgebleven stuk gracht en de locaties van molen Adam en de Waterpoort herinneringen aan de vestingtijd.

Dit boekje doet verslag van de Franse tijd en staat uitgebreid stil bij de voor de bevolking zo desastreuze laatste maanden van de bezetting van Delfzijl. Daarna voert de schrijver ons over de vestingwallen en door de straten van de garnizoensplaats. Hij maakt daarbij gebruik van de nagelaten schriftelijke  herinneringen van de heer Rogaar, die zijn jeugd in de vestingplaats doorbracht.

Titel
Auteur
Uitgever
Formaat
Omvang
Illustraties
Isbn
Prijs

: Delfzijl, de Fransen, de vesting
: Hans Beukema
: Maritext, Delfzijl
: 15 x 21 cm staand
: 96 pagina's
: 90 foto's
: 978-90-8744-007-7
:
11,95