Geschiedenis

Delfzijl historiaal

Op initiatief van monniken werden in de 13e eeuw in de noordelijke contreien van ons land uitgestrekte kwelders, die regelmatig onder water liepen, door middel van dijken ingepolderd. In de monding van de brede afwateringsgeul Delf, nu Damsterdiep, werd een sluizencomplex gebouwd. Hier vestigden zich handelslieden: de plaats Delfzijl was geboren.
Als voordeur van de handelsstad Groningen bleken de sluizen zowel van economisch als militair strategisch belang. Er werd een militaire vesting gebouwd die herhaaldelijk het strijdpunt was van belanghebbende partijen en diverse keren van eigenaar wisselde.
In de 80-jarige oorlog liet Alva zijn oog op de strategisch gelegen haven vallen. Op de Eems speelden zich diverse gevechtsacties af tussen de Spaansgezinde marine en de Watergeuzen, die hun domicilie in het naburige Emden hadden.
Vierhonderd jaar later kreeg het vestingstadje een plaats in de vaderlandse geschiedenis, toen admiraal Michiel de Ruyter na een wereldreis met zijn eskader op de rede van Delfzijl ankerde. Zeven jaar later keerde de bij leven al legendarische vlootvoogd nogmaals op de Eems terug, nu om een eskader van de Verenigde Oost-Indische Compagnie voor de vijandige Engelse vloot te beschermen.
In 1813 was Delfzijl, na een lang beleg, de laatste vesting waar de Fransen na de troonsafstand van Napoleon hun wapens neerlegden.
Ruim een halve eeuw later maakten ontwikkelingen in het nationale krijgsbedrijf een einde aan de vestingen. In Delfzijl werden de stadswallen en grachten afgegraven of gedempt, een nieuwe tijd brak aan. In 1945 was Delfzijl de laatste plaats in Nederland waar de Duitsers nog hardnekkig verzet boden. In de naoorlogse jaren leidde de komst van internationaal opererende concerns tot nieuw elan. Het leidde tot het huidige haven- en industriecentrum.

Delfzijl historiaal is geen geschiedenisboek in de gebruikelijke zin van het woord. Het is veelmeer een verhalende wandeling door de tijd. Tal van onbekende feiten, vermakelijke anekdotes en 300 foto’s / illustraties brengen de boeiende tekst tot leven.

 

Bestel Delfzijl historiaal:

Naam

Adres

Postcode + plaats

E-mail

Telefoonnummer

Aantal

 

m13

Auteur: Hans Beukema
Formaat: 21 x 29,7 cm
Pagina’s: 246
Foto’s: 320
ISBN/EAN: 978-90-8744-005-3
Prijs: € 16,40
Verzendkosten: € 4,-

m15

Uitgaven |

Contact