Zeevaart

Termunterzijl, grens van zout en zoet

Het sluisdorp (Gronings: ‘zieldörp’) Termunterzijl ligt letterlijk op de grens van zout en zoet water. De auteur schetst op onderhoudende wijze een beeld van dit voormalige vissersdorp aan de Eems.

De bouw van een sluis leidde vierhonderd jaar geleden tot het ontstaan van het dorp. Aan weerszijden van de nog steeds functionerende ‘Boog van Ziel’ ontstond een ontmoetingsplaats voor de zee- en binnenvaart. Termunterzijl groeide uit tot een belangrijke koopvaardijhaven en domicilie van zee- en binnenschepen.

Rond 1900 maakte de koopvaardij plaats voor de visserij. Ruim een eeuw achtereen bezat het dorp een imposante vloot vissersschepen. Economische en sociale factoren leidden tot een langzame terugloop en de uiteindelijke beëindiging van de visserijactiviteiten.

Het boek voert ons mee met de ‘Zielster’ zeelieden en visserlui, maar laat ons ook kennismaken met het leven van de vissersfamilies. Alle aspecten van de dorpsontwikkeling worden op pakkende wijze belicht.
 

 

Bestel Termunterzijl, grens van zout en zoet:

Naam

Adres

Postcode + plaats

E-mail

Telefoonnummer

Aantal

 

m13

Auteur: Hans Beukema
Formaat: 17 x 24 cm
Pagina’s: 128
Foto’s: 100
Druk: 3e druk
ISBN: 90-80468-43-6
Prijs: € 15,70
Verzendkosten: € 4,-

m15

Uitgaven |

Contact